Last van Europa: de oorsprong van onbegrijpelijke Europese regels

1 januari 2015 voerde de Europese lidstaten een nieuw systeem voor BTW-heffing in voor ondernemers in digitale producten. Vroeger gold voor deze producten het BTW-tarief van het land waar de ondernemer zich bevindt. Voor Nederlandse ondernemers was dat dus Nederland. Sinds 1 januari geldt echter het BTW-tarief van het land waar de klant zich bevindt. Een ogenschijnlijk kleine verandering, maar voor de betrokken ondernemers een verandering met enorme gevolgen. Er ontstaat opeens een enorme bureaucratie.

Wie heeft om deze regels gevraagd en wie heeft ze afgekondigd? Kunnen we de politici die dit besluit namen ter verantwoording roepen? Daarvoor moeten we eerst weten wie over deze regels heeft besloten. In de zesdelige serie ‘Last van Europa’ ga ik op zoek naar het antwoord op deze vraag. Er blijkt nauwelijks een antwoord te geven.

Deel 1: Het mysterie van de plotselinge regels.

Deel 2: EU beloont ondernemerschap met bureaucratische hel.

Deel 3: Brussel is een doolhof voor mensen die wagen te klagen.

Deel 4: De regelellende begint in Brussel.

Deel 5: Tweede Kamer zat niet op te letten bij Europese BTW-problematiek.

Deel 6: Er zullen nog veel onaangekondigde Europese regels komen.

Deze blogs verschenen bij ThePostOnline. Met dank aan Durk Kooistra. Beeld: Berlaymontgebouw van de Europese Commissie in Brussel (Chris Aalberts).