Geïnformeerd stemmen bij Hoogheemraadschap van Rijnland

In maart 2019 worden voor de tweede keer landelijke waterschapsverkiezingen gehouden. In een videoserie voor Sleutelstad zoek ik een antwoord op de vraag wat er voor de inwoners van Leiden bij deze verkiezingen te kiezen is. Wat zijn de belangrijkste thema’s in hun waterschap en in hoeverre bestaan er bij die thema’s relevante politieke verschillen tussen de verschillende partijen? We gaan onder meer in op klimaatadaptatie, waterzuivering en waterveiligheid. Deze serie komt online in de maand voor de waterschapsverkiezingen en wordt gefinancierd door het Leids Mediafonds.

Beeld: Kopje koffie bij Hoogheemraadschap van Rijnland (Chris Aalberts).

SKILLS