Diversiteit in de Tweede Kamer

Diversiteit, inclusie en racisme staan steeds nadrukkelijker op de politieke agenda, net als de roep om een meer representatieve en diverse volksvertegenwoordiging. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interview ik daarom bi-culturele kandidaten voor de Tweede Kamer. Wie zijn ze, hoe kijken ze aan tegen de multiculturele samenleving, strijden ze ook zelf voor betere inclusie en wat is volgens hen de waarde van een diverse volksvertegenwoordiging? Ik sprak zeven kandidaten over deze vragen. Er verscheen ook een afsluitende analyse.

Ulysse Ellian (VVD): Vrijheid betekent ook: je wapenen tegen onvrijheid’

Rebekka Timmer (Bij1): ‘Racisme in een systeem, net zoals kapitalisme dat is’

Mohammed Mohandis (PvdA): ‘We praten over afkomst in plaats van toekomst’

Nilüfer Gündogan (Volt): ‘Nederland kan net als Turkije afglijden naar een illiberale democratie’

Mustafa Bal (CDA): ‘Het deed mij veel pijn dat ik niet voor vol werd aangezien’

Raoul Boucke (D66): ‘Raar dat niemand met Surinaamse roots in de Tweede Kamer zit’

Don Ceder (ChristenUnie): ‘Een diversere Kamer maakt Nederland mooier’

Beeld: Mohammed Mohandis, kandidaat voor de PvdA (PvdA).