Volt: een pan-Europese partij in wording?

In de zomer van 2018 kwam ik voor het eerst in contact met Volt: een pan-Europese politieke partij die in de hele EU actief is met hetzelfde programma voor een federale Europese Unie met meer bevoegdheden dan nu. Bij de Europese verkiezingen van 2019 haalde de partij in Nederland weliswaar geen zetel, maar deed het met ruim 100.000 stemmen opvallend goed. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was er wel succes: drie zetels. Sindsdien volg ik in de serie ‘De Volt-files’ de ontwikkeling van de partij. Wat is dit voor club, wat wil deze bereiken en wat realiseert deze in de praktijk? Inmiddels zijn bij Joop de volgende afleveringen verschenen:  

1. Hoe gaat Volt alle Europese ambities waarmaken? 

2. Volt had de Nederlandse overwinning hard nodig om wat Europeser te worden

3. Bij concrete politieke vragen loopt Volt vast in de eigen bureaucratie

4. Het Kamerwerk begint met een hoop organisatorisch gedoe

5. In Bulgarije krijgt Volt geen vleugels door een Nederlandse verkiezingsoverwinning

Beeld: Flyers van Volt (Chris Aalberts).